Bewoners met de wijk

Zoekt u meer verbinding onder de bewoners en hun buurt?
Wilt u de kracht en schoonheid van de wijk laten zien?
En wilt u als stad de verschillende wijken verbinden?

Wij hebben PAKKETTEN VOOR GEMEENTEN EN BUURTEN 
Ook hebben we een menu van losse ingrediënten.

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van hoe je tegenstellingen bij elkaar kan brengen
OnGein
:
het huidige project in Nieuwegein
-audiotour van bewoners en ‘overlast’ leerlingen
-podcasts met jongeren en eenzame ouderen
-ideeën van bewoners onderzoeken om de leefbaarheid te verhogen
-deze met ze omzetten in activiteiten die voortleven na ons vertrek

Hier een presentatie van hoe we te werk gaan in Blokhoeve

 

 

Wij komen graag bij u op creatieve wijze brainstormen
over het verbinden van uw wijken: info@allone.nl / 06-16752340

*************************************************************

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren