Projecten Nu

Project OnGein

Fase 1 – Audiotour

Wat was de situatie?
Na zeven jaar klachten van bewoners van overlast door leerlingen en veelvuldige fysieke ingrepen om groepen uit elkaar te houden, werd AllOne uitgenodigd haar methode toe te passen.

Resultaat van interventie?
Na een ‘self empowerment traject’ op school, hebben de leerlingen de bewoners geïnterviewd over ‘kattenkwaad’ als onschuldige vorm van overlast. Dit is een audiotour geworden die nu nog gelopen kan worden in de wijk. (Klik op afbeelding voor Youtube-video)

Fase 2 – Bewoners

Wat was de situatie?
Bewoners van Blokhoeve wensten meer groen en meer activiteiten.

Resultaat van interventie?
Door een buurtonderzoek te doen en events te organiseren, ontdekten we sleutelfiguren met hun passies. Die hebben we versterkt en gefaciliteerd om de wijk verder te verbinden nadat wij weg zijn.

Fase 3 – Plant-een-Bak 

Wat was de situatie?
Opgedane kennis van de wijk liet zien dat bewoners van deze wijk hun eigen netwerken hebben. Wel hebben ze behoefte aan fysieke faciliteiten en afwisseling

Resultaat van interventie?
Met de sleutelfiguren hebben we een ‘groene route’ gemaakt die bewandeld kan worden door (groot)ouders en andere voorbijgangers in hun eigen tijd.

Fase 4 – Afremmer

Wat is de situatie?
De weg is recht gemaakt waardoor er een neiging is te hard te rijden.

Resultaat van interventie?
Deze fase (2020) zal de gedachten en wensen van bewoners samenbrengen in een openbaar kunstwerk dat als optische ‘afremmer’ zal dienen op de weg.

Fase 1 –  Teenspot

Wat was de situatie?
AllOne werd ingehuurd door AM Landskab om samen met leerlingen van het Leidsche Rijn College het tijdelijk terrein bij hun school in te richten.

Resultaat van interventie?
De jongeren hebben meegedacht en daarna het ontwerp gepresenteerd in de bioscoopzaal van Cinemec.
Zij hebben hun terrein omgedoopt tot ‘Teenspot’.
De werkzaamheden op het sport- en spelterrein zijn het jaar daarop begonnen en voltooid in mei 2019.

 

Fase 2 – Opening 

Wat was de situatie?

Samen met klas 3V van het Leidsche Rijn College en Durf! hebben we de opening van het sport-en spelterrein verzorgd.
Samen met RAUM deelden wij de wens om jongeren en hun levensonderwerpen te bespreken, dit werd zichtbaar in de wijk in de vorm van een muurschildering.

Resultaat van interventie?
De onderwerpen seksualiteit/gender, je roots, en leven/dood werden met jongeren besproken tijdens een voortraject.
Door het speelse creatieve karakter van de workshops, konden deze soms pittige onderwerpen niet alleen besproken, maar ook gevoeld en gedeeld worden.

Fase 3 – Streetart

Wat was de situatie?
Kenmerkend voor de AllOne methode is dat een creatief proces ook een permanente karakter krijgt.
Zo verduurzaam je de inspiratie en de ontmoeting.
In dit geval waren het de creatieve producten van de jongeren die ze mee naar huis konden nemen, en de muurschildering voor de wijk.

Resultaat van interventie?
De muurschildering als zichtbaar resultaat van wat jongeren vinden en voelen van bepaalde onderwerpen.
Zo kan een persoonlijke ervaring, ieder een eigen creatief product, ook de groep en in dit geval de wijk versterken.
Ook dit is een AllOne kenmerk: de kracht van het individu = de kracht van de groep.

Fase 4 –  I-dance

Wat is de situatie?
Tijdens het openingsfeest van Teenspot, kwam Dimozi, één van de dansers, naar ons toe om zijn idee te bespreken voor ’s werelds eerste openbare dansvloer.

Resultaat van interventie?
Omdat AllOne altijd gaat voor verbinding in de wijk, zijn we nu bezig met Dimozi en wijkpartners om dit ambitieuze plan te realiseren.
Door meerdere dansvormen te programmeren, zal de dansvloer ook door iedereen gebruikt kunnen worden.
Het ontwerp zal circulair gebouwd worden en ook geschikt zijn voor rolstoelgangers = inclusief voor iedereen.

Fase 5 – Op reis

Wat is de situatie?
Gedurende het creatieve proces van fase 2 werd duidelijk dat jongeren behoefte hadden om deze onderwerpen vaker te bespreken.

Resultaat van interventie?
We zijn nu bezig met het organiseren van een reizende tentoonstelling op openbare plekken in de wijk.
Zo kunnen we met  nieuwe jongeren en hun netwerken zoals ouders creatieve sessies houden op de locaties van de tentoonstelling.
Deze sessies leveren weer creatieve producten op die we integreren in de tentoonstelling zelf = groeiende verbinding en ontwikkeling.

Project Parana Poëzie

Fase 1 – Dichtworkshop  

Wat was de situatie?
AllOne werd benaderd door een bewoner van Paranadreef om de verbinding onder
de ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners door middel van gedichten te versterken.

Resultaat van interventie?
Onze dichter, Gijs ter Haar, als ervaringsdeskundige en dichter bracht de dag door met bewoners.
Alle verdiepingen en medewerkers van de Tussenvoorziening die de bewoners begeleiden, konden mee doen.
Door het laagdrempelige karakter van de workshop, en de heerlijke lunch, deden steeds meer bewoners mee.

Fase 2 –  Aanbrengen 

Wat is de situatie?
De muren van de etages zijn vrij kaal en er was nagenoeg geen verbinding tussen de etages en bewoners onderling.

Resultaat van interventie?
De gezamenlijke trap en muren van de etages zullen verfraaid worden met de resultaten van de workshop.
Zo worden ze dagelijks op plezierige en creatieve wijze herinnerd aan de ontmoeting en inspiratie = AllOne methode.

Fase 3 – Gedicht flat 

Wat is de situatie?
Tegenover het wooncomplex is een kale betonnen muur van een flat.

Resultaat van interventie?
Deelnemers van de workshop uitten hun wens om hun gedicht aan deze flat te zien.
Hiervoor hebben we handtekeningen verzameld om het draagvlak hiervoor aan te tonen.
De bewoners buiten krijgen met dit gedicht zo een inkijkje in de flat zonder de bewoners direct te confronteren.

Fase 4 – Openingsfeest 

Wat wordt de situatie?
Om de workshops goed vorm te geven, hebben we een talenteninventarisatie gehouden onder alle bewoners, in samenwerking met de medewerkers van de Tussenvoorziening.

Resultaat van interventie?
De wens is om vervolgens met deze talenten van de flat een openingsfeestje te houden als het gedicht aangebracht is.
Een volgende stap in het naar buiten treden van de kwetsbare bewoners en het verbinden met hun wijk.

‘Regelmatig zien we in onze wooncomplexen dat bewoners langs elkaar heen leven en veelal op zichzelf zijn. AllOne draagt bij aan het leggen van verbindingen tussen bewoners en doet dat op een creatieve, speelse wijze. Op zo’n manier dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buren, leefomgeving en wooncomplex.

Met het project ‘Paranadreef – Meer kleur binnen de (voor)deur’ zorgt AllOne ervoor dat de sociale binding tussen de verschillende doelgroepen wordt vergroot en de bewoners in hun kracht worden gezet. Dit doen zij o.a. door samen gedichten te maken en te tonen in het wooncomplex. Als woningcorporatie ondersteunen wij deze werkwijze en werken we daar graag aan mee.

(Susan ter Bekke – adviseur Leefomgeving Utrecht Portaal)