Projecten

OP DEZE PAGINA WORDT EEN AANTAL PROJECTEN UITGELICHT die volgens onze ‘waterdruppel’ organisatiestructuur tot stand zijn gekomen (gaarne door scrollen tot einde)

we zijn al 20 jaar lekker bezig!
klik hier voor een volledig overzicht van alle projecten

zin om een allone project met jouw organisatie uit te voeren?
laten we samen kijken naar de opties: info@allone.nl 

OurStories: menselijke kant van vluchten

Fase 1 –  Protest vanuit de wijk

Wat was de situatie?
Bij de opening van een asielzoekerscentrum in Overvecht , is groot protest vanuit de wijk. 

Resultaat van interventie?
AllOne zet negatieve (maatschappelijke ) ontwikkelingen om in een positieve kijk op de problematiek.
In dit geval werd de uiting van onze missie ‘Verbinding door Creativiteit’, een reizende tentoonstelling langs openbare locaties. Zo kon het publiek op interactieve wijze een kijkje in het (gevoels) leven van een vluchteling ervaren, die vaak overeenkomsten heeft met die van de kijker zelf.  Bekend maakt Bemind!

Om de gedichten te realiseren, kwamen de dichters van ‘t Stadsdichtersgilde Utrecht ism AllOne in gesprek met de vluchtelingen van de noodopvang. Het ging over hun grootste droom, mooiste herinnering en wat ze het liefst willen doen in Nederland. Op het positieve focussen, zonder het negatieve te negeren. Empowerment op creatieve wijze. 

Vervolgens werden de gedichten geïllustreerd door HKU studenten gebaseerd op de thema’s van de gedichten en begon hun reis langs plekken als scholen, bibliotheken, stadskantoor Utrecht en momenteel te zien bij het nieuwe studentenwooncomplex in Overvecht. De volgende locatie is  Europia: zie fase 4 

Daarnaast heeft het Cultuurplatform Overvecht, mede opgericht door AllOne ,
een lichtprojectie op de noodopvang geprojecteerd.
En voorbijgangers van migranten afkomst gevraagd wat zij het liefst in Overvecht willen
= wederom empowerment door creativiteit.

Fase 2 – De scholen

Wat was de situatie?

De tentoonstelling begon en er werd gereageerd door oa het Leidsche Rijn college. Zij wilden naar aanleiding van dit project een nieuw project starten. Met AllOne als denkteam, werden de vluchtelingen uitgenodigd om  hun verhalen te delen tijdens maatschappelijke lessen. De scholieren maakten vervolgens een werkstuk en een gedicht over vluchten.

In reactie op het nieuwe project melde zich nog een andere school. Er werd een vragenuur in de aula georganiseerd waarbij de scholieren alles mochten vragen aan de vluchtelingen. Vervolgens werd een vluchteling die ook dichter is, uitgenodigd om met de leerlingen gedichten te maken over vluchten. In de ondernemende stijl van AllOne werd de dichter aan de school gekoppeld om gastlessen te geven.  Een van de andere vluchtelingen is illustrator en maakte illustraties van de gedichten van de leerlingen. Vervolgens zijn de illustraties gekocht door de school.

Weer een andere school heeft een ‘paspoort’ gemaakt met de gedichten als inspiratie.

Resultaat van interventie?
Leerlingen komen in contact met vluchtelingen en konden op deze wijze directe vragen stellen en gedichten met ze maken.  Ze kregen een inkijk in wat het is om te vluchten. Door creativiteit werden de pittige onderwerpen besproken en in een nieuw interactief jas gestopt. Het curriculum van de school werd vernieuwd  en de leerlingen kregen een nieuw perspectief op de problematiek.

Fase 3 – ‘This I can carry’

Wat was de situatie?
Aanhoudende drama van vluchtelingen die de overtocht met boten niet redden

Resultaat van interventie?
Een van de AllOne fotografen, Annabel Konig – project ‘This I can carry’, reisde af naar Griekenland om in gesprek te gaan met de vluchtelingen die daar zijn aangekomen. Vervolgens maakte zij foto’s van de bezittingen die nog resteerde na de boottocht.
Deze foto’s zijn ook onderdeel geworden van de reizende tentoonstelling ‘OurStories’.
Ook hier was er interactie met de bezoekers om ze op interactieve wijze het gevoel van vluchten mee te geven.
De foto’s hangen nu permanent in het buurtcentrum dat naast de oorspronkelijke noodopvang zit waar OurStories ooit begon.
En er is een onderwijspakket ontwikkeld voor primair en voortgezet onderwijs>

Fase 4 – ‘Europia: event én voortraject’

Wat was de situatie?
Onbekend maakt Onbemind!
Wat weten we van elkaars (sub)culturen? Wat kunnen we van elkaars (sub)culturen leren? 

KLIK GAARNE VOOR MEER INFORMATIE OVER EUROPIA

Resultaat van interventie?
In 2022 hebben we dankzij Utrecht 900 een kleine pilot van het event kunnen uitvoeren in Utrecht, Overvecht:
Europia 2022 aftermovie

En hebben we onze bestaande online world omgetoverd tot een Europia World die ook op het event te beleven was:
Europia online world explanation by Prachi

We zijn weer volop in de productiemodus en op zoek naar:
co-creaties / sponsors / artiesten…en jongeren die mee willen doen en denken!

Jongeren aan zet…

Fase 1 –  Teenspot

Wat was de situatie?
Leerlingen van het Leidsche Rijn College, plus jongeren van de schaakclub en de moskee, hebben we geholpen het tijdelijk terrein bij LRC zelf in te richten.

Resultaat van interventie?
Ze hebben het ontwerp gepresenteerd in de bioscoopzaal van Cinemec.
En het sport- en spelterrein omgedoopt tot
‘Teenspot’, met eigen vlag en al.
Een eigen plek om te mogen hangen, grafitti te spuiten, sportief te doen. De dingen die je wilt doen als jongere!

 

Fase 2 – Kruisbestuiving

Wat was de situatie?
Zoveel mogelijke samenwerkingspartners in de buurt. We zijn gaan ontdekken…
Al snel gingen we met RAUM samenwerken. Ook zij willen een reflectie zijn voor wat er speelt in de samenleving.

Resultaat van interventie?
De onderwerpen seksualiteit/gender, je roots, en leven/dood werden met jongeren besproken. Door het speelse creatieve karakter van de workshops, konden deze soms pittige onderwerpen niet alleen besproken, maar ook gevoeld en gedeeld worden.
Op de foto de ‘Maak er een Potje van!’ resultaten.

Fase 3 – Streetart

Wat was de situatie?
Kenmerkend voor de AllOne methode is dat een creatief proces ook een permanente karakter krijgt. Zo verduurzaam je de inspiratie en de ontmoeting.
In dit geval waren het de creatieve producten van de jongeren die ze mee naar huis konden nemen, en de muurschildering voor de wijk.

Resultaat van interventie?
De muurschildering als zichtbaar resultaat van wat jongeren vinden en voelen van bepaalde onderwerpen.
Zo kan een persoonlijke ervaring, ieder een eigen creatief product, ook de groep en in dit geval de wijk versterken.
Ook dit is een AllOne kenmerk: de kracht van het individu = de kracht van de groep.

Fase 4 – Caravan Crew

Wat was de situatie?
Omdat er behoefte was om onderwerpen die soms lastig zijn, toch te ervaren en bespreken, is het zaadje geplant voor de Caravan Crew:
Jongeren die pittige levensvragen met andere jongeren middels kunst belichten.

Resultaat van interventie?
Momenteel worden de eerste twee Caravan Crews opgericht.
De jongeren zijn aan zet. Peer to peer, daar geloven we in.
Wij, AllOne en aangesloten coaches en kunstenaars, begeleiden hun proces.
We werken graag samen met andere (lokale) organisaties omdat we elkaars passies, krachten en netwerken goed kunnen inzetten om de jongeren te versterken.

Op alle gebieden en vooral vanuit ‘Serious Fun’ = speelse creativiteit.
Zo is dit filmpje wel tekenend voor ons en hoe we als pionier vaker hebben bewogen de afgelopen decennia met AllOne projecten…dans verbindt!

En naast de fysieke Caravan Crew, hebben we ook een online wereld gecreëerd die parallel en versterkend werkt = hybride stijl van empowerment.

Check onze insta voor workshops en projecten waar je aan mee kan doen
+ de AllOne nieuwspagina 

Project Parana Poëzie

Fase 1 – Dichtworkshop  

Wat was de situatie?
AllOne werd benaderd door een bewoner van Paranadreef om de verbinding onder
de ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners door middel van gedichten te versterken.

Resultaat van interventie?
Samen met onze dichter, Gijs ter Haar, als ervaringsdeskundige en dichter brachten wet de dag door met bewoners.
Alle verdiepingen, medewerkers van de Tussenvoorziening die de bewoners begeleiden en Portaal, konden mee doen.
Door het laagdrempelige karakter van de workshop, en de heerlijke lunch, deden steeds meer bewoners mee.

Dankzij het wijkbureau via het Initiatievenfonds + Portaal, konden we dit eerste deel van het project uitvoeren…op naar het tweede gedeelte!

Fase 2 – Talenten ontdekken

Wat was de situatie?
Om de workshops goed vorm te geven, hebben we een talenteninventarisatie gehouden onder alle bewoners, in samenwerking met de medewerkers van de Tussenvoorziening.

Resultaat van interventie?
Sommige talenten hebben we kunnen inzetten bij het gezamenlijke ‘plakmoment’. Een viering van hun soms ongeziene talent en misschien een aanzet tot meer.
We zullen ze benaderen voor de laatste fase, het gedicht ism de overburen (fase 5).

Klik hier voor het hele proces en afrondingFase 3 – Voltooiing

Wat was de situatie?
Om de verbinding fysiek te beleven, nodigden we bewoners en medewerkers uit om de gedichten met ons aan te brengen op hun eigen trappen en muren.

Resultaat van interventie?
Door hun eigen woorden of die van andere bewoners aan te brengen in de eigen leefomgeving, ontstond er meer nieuwsgierigheid naar de ander. Dagelijks wordt de verbinding bewust of onbewust beleefd door het zien van de zinsneden.

Fase 4 –  Aanbrengen 

Wat was de situatie?
De muren van de etages en de trap waren vrij kaal.

Resultaat van interventie?
De gezamenlijke trap en muren van de etages zijn verfraaid met de resultaten van de workshop.
Zo worden de bewoners dagelijks op plezierige en creatieve wijze herinnerd aan de ontmoeting en inspiratie al trappen lopend = AllOne Opendeurbeleid
Hier het artikel in de Dreefnieuws, en het item op lokale tv zender U in de wijk.
Het samenbrengen van veelzijdige bewoners en hun bijzondere verhalen, hopen we vaker te mogen doen op meer locaties.

Fase 5 – Gedicht flat 

Wat was de situatie?
Tegenover het wooncomplex is een kale betonnen muur van een flat.
Deelnemers van de workshop uitten hun wens om hun gedicht aan deze flat te zien.
Hiervoor hebben we handtekeningen verzameld om het draagvlak hiervoor aan te tonen.
De bewoners buiten krijgen met dit gedicht zo een inkijkje in de flat zonder de bewoners direct te confronteren.

Resultaat van interventie?
In oktober 2021  is het gedicht van de Parana en de Patagonie bewoners verenigd op de kopse kant van de flat.
Zowel het wijkbureau als Mitros hebben bijgedragen aan dit voor, door en met bewoners-initiatief. Zie hier de uitzending van U in de Wijk:  Een roos geplant in beton

Fase 1 – Audiotour

Wat was de situatie?
Na zeven jaar klachten van bewoners van overlast door leerlingen en veelvuldige fysieke ingrepen om groepen uit elkaar te houden, werd AllOne uitgenodigd haar methode toe te passen.

Resultaat van interventie?
Na een ‘self empowerment traject’ op school, hebben de leerlingen de bewoners geïnterviewd over ‘kattenkwaad’ als onschuldige vorm van overlast. Dit is een audiotour geworden die nu nog gelopen kan worden in de wijk. 
Om het in kosten-baten terug te brengen: klik hier voor
impactmeting Sociaal-artistieke interventie

Fase 2 – Bewoners

Wat was de situatie?
Bewoners van Blokhoeve wensten meer groen en meer activiteiten.

Resultaat van interventie?
Door een buurtonderzoek te doen en events te organiseren, ontdekten we sleutelfiguren met hun passies. Die hebben we versterkt en gefaciliteerd om de wijk verder te verbinden nadat wij weg zijn.

Fase 3 – Plant-een-Bak 

Wat was de situatie?
Opgedane kennis van de wijk liet zien dat bewoners van deze wijk hun eigen netwerken hebben. Wel hebben ze behoefte aan fysieke faciliteiten en afwisseling

Resultaat van interventie?
Met de sleutelfiguren hebben we een ‘groene route’ gemaakt die bewandeld kan worden door (groot)ouders en andere voorbijgangers in hun eigen tijd.

‘Regelmatig zien we in onze wooncomplexen dat bewoners langs elkaar heen leven en veelal op zichzelf zijn. AllOne draagt bij aan het leggen van verbindingen tussen bewoners en doet dat op een creatieve, speelse wijze. Op zo’n manier dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buren, leefomgeving en wooncomplex.

Met het project ‘Paranadreef – Meer kleur binnen de (voor)deur’ zorgt AllOne ervoor dat de sociale binding tussen de verschillende doelgroepen wordt vergroot en de bewoners in hun kracht worden gezet. Dit doen zij o.a. door samen gedichten te maken en te tonen in het wooncomplex. Als woningcorporatie ondersteunen wij deze werkwijze en werken we daar graag aan mee.

(Susan ter Bekke – adviseur Leefomgeving Utrecht Portaal)

nimble_asset_2-e1568201934492

Creatieve coaching: jongeren / jeugd

Wat was de situatie? De kinderen zaten veel op elkaar te vitten, waren gestrest

Resultaat van interventie? Met onze danscoach hebben ze een eigen wereldje gecreëerd waardoor ze samen werden gebracht door middel van fantasie, beweging en empathie (Aboe d’Aoud en Nynke)

nimble_asset_klankschalen

“Persoonlijk denk ik dat het traject erg goed zal zijn voor de vrouwen die kampen met veel psychische klachten en erg geïsoleerd  leven. Het traject kan echt iets betekenen voor deze vrouwen, zal zeker bijdragen leveren aan hun isolement, taal, zelfredzaamheid en hun gezondheid. De laagdrempelige manier waarop jullie het aanbieden sluit erg goed aan bij de doelgroep”

(Aicha Zekri, sociaal makelaar Wijk&Co)

nimble_asset_3

Woestijnroos: vrouwen empowerment 

Wat was de situatie? Veel migranten vrouwen zaten met psychosomatische klachten zoals rug- en hoofdpijn waardoor er veel gemedicaliseerd werd.

Resultaat van interventie?  Meer inzicht in wat zij zelf wilden in plaats vanuit sociale druk leidt tot minder fysieke klachten en minder medicatie.

nimble_asset_1

‘Ze staan er inderdaad prachtig bij en we krijgen leuke positieve reacties. We krijgen veel bezoekers die de verhalen lezen.’

(Gadiza Bouazani, Buurtteam Kanaleneiland Noord)

nimble_asset_8

Creatieve bewonersonderzoeken

Wat was de situatie? De gemeentes wilden een dieper inzicht krijgen in wat er speelde bij de gekozen doelgroep.

Resultaat van interventie? Door creatieve, speelse onderzoekstechnieken te gebruiken, werden mensen op hun gevoel aangesproken waardoor het antwoord persoonlijker werd.

nimble_asset_13
nimble_asset_12

Lokale vredesfestivals: vrede vieren

Wat was de situatie? Pittige wijken met ieder een eigen problematiek en weinig onderlinge verbinding.

Resultaat van interventie? Iedereen werd uitgenodigd hun eigen vorm van vrede te uiten en dit werd bijeengebracht door een steeds groter wordende krijttekening als symbool van hoe het in een wijk kan zijn met elkaar.

nimble_asset_zing