Projecten

Jongeren aan zet…

Fase 1 –  Teenspot

Wat was de situatie?
Leerlingen van het Leidsche Rijn College, plus jongeren van de schaakclub en de moskee, hebben we geholpen het tijdelijk terrein bij LRC zelf in te richten.

Resultaat van interventie?
Ze hebben het ontwerp gepresenteerd in de bioscoopzaal van Cinemec.
En het sport- en spelterrein omgedoopt tot
‘Teenspot’, met eigen vlag en al.
Een eigen plek om te mogen hangen, grafitti te spuiten, sportief te doen. De dingen die je wilt doen als jongere!

 

Fase 2 – Kruisbestuiving

Wat was de situatie?
Zoveel mogelijke samenwerkingspartners in de buurt. We zijn gaan ontdekken…
Al snel gingen we met RAUM samenwerken. Ook zij willen een reflectie zijn voor wat er speelt in de samenleving.

Resultaat van interventie?
De onderwerpen seksualiteit/gender, je roots, en leven/dood werden met jongeren besproken. Door het speelse creatieve karakter van de workshops, konden deze soms pittige onderwerpen niet alleen besproken, maar ook gevoeld en gedeeld worden.
Op de foto de ‘Maak er een Potje van!’ resultaten.

Fase 3 – Streetart

Wat was de situatie?
Kenmerkend voor de AllOne methode is dat een creatief proces ook een permanente karakter krijgt. Zo verduurzaam je de inspiratie en de ontmoeting.
In dit geval waren het de creatieve producten van de jongeren die ze mee naar huis konden nemen, en de muurschildering voor de wijk.

Resultaat van interventie?
De muurschildering als zichtbaar resultaat van wat jongeren vinden en voelen van bepaalde onderwerpen.
Zo kan een persoonlijke ervaring, ieder een eigen creatief product, ook de groep en in dit geval de wijk versterken.
Ook dit is een AllOne kenmerk: de kracht van het individu = de kracht van de groep.

Fase 4 – Caravan Crew

Wat was de situatie?
Omdat er behoefte was om onderwerpen die soms lastig zijn, toch te ervaren en bespreken, is het zaadje geplant voor de Caravan Crew:
Jongeren die pittige levensvragen met andere jongeren middels kunst belichten.

Resultaat van interventie?
Momenteel worden de eerste twee Caravan Crews opgericht. Afhankelijk van de geldschieters, zal dit snel of minder snel gaan. We hebben zeer goede hoop!
De jongeren zijn aan zet. Peer to peer, daar geloven we in.
Wij, AllOne en aangesloten coaches en kunstenaars, begeleiden hun proces.
In deze corona-tijden hebben de eerste leden van de crew al bijzondere online sessies opgezet over ‘Playful Creativeness’.
Omdat innovatie en speelsheid essentiele elementen zijn in alle AllOne projecten,
zijn er al plannen om op Covid stijl een reizende tentoonstelling op te zetten.
Houd de nieuwspagina in de gaten voor ontwikkelingen.
En zie wat we al hebben bereikt in ons pilotjaar 2021:
Wat is de impact van de Caravan Crew

Project Parana Poëzie

Fase 1 – Dichtworkshop  

Wat was de situatie?
AllOne werd benaderd door een bewoner van Paranadreef om de verbinding onder
de ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners door middel van gedichten te versterken.

Resultaat van interventie?
Samen met onze dichter, Gijs ter Haar, als ervaringsdeskundige en dichter brachten wet de dag door met bewoners.
Alle verdiepingen, medewerkers van de Tussenvoorziening die de bewoners begeleiden en Portaal, konden mee doen.
Door het laagdrempelige karakter van de workshop, en de heerlijke lunch, deden steeds meer bewoners mee.

Dankzij het wijkbureau via het Initiatievenfonds + Portaal, konden we dit eerste deel van het project uitvoeren…op naar het tweede gedeelte!

Fase 2 – Talenten ontdekken

Wat was de situatie?
Om de workshops goed vorm te geven, hebben we een talenteninventarisatie gehouden onder alle bewoners, in samenwerking met de medewerkers van de Tussenvoorziening.

Resultaat van interventie?
Sommige talenten hebben we kunnen inzetten bij het gezamenlijke ‘plakmoment’. Een viering van hun soms ongeziene talent en misschien een aanzet tot meer.
We zullen ze benaderen voor de laatste fase, het gedicht ism de overburen (fase 5).

Klik hier voor het hele proces en afrondingFase 3 – Voltooiing

Wat was de situatie?
Om de verbinding fysiek te beleven, nodigden we bewoners en medewerkers uit om de gedichten met ons aan te brengen op hun eigen trappen en muren.

Resultaat van interventie?
Door hun eigen woorden of die van andere bewoners aan te brengen in de eigen leefomgeving, ontstond er meer nieuwsgierigheid naar de ander. Dagelijks wordt de verbinding bewust of onbewust beleefd door het zien van de zinsneden.

Fase 4 –  Aanbrengen 

Wat was de situatie?
De muren van de etages en de trap waren vrij kaal.

Resultaat van interventie?
De gezamenlijke trap en muren van de etages zijn verfraaid met de resultaten van de workshop.
Zo worden de bewoners dagelijks op plezierige en creatieve wijze herinnerd aan de ontmoeting en inspiratie al trappen lopend = AllOne Opendeurbeleid
Hier het artikel in de Dreefnieuws, en het item op lokale tv zender U in de wijk.
Het samenbrengen van veelzijdige bewoners en hun bijzondere verhalen, hopen we vaker te mogen doen op meer locaties.

Fase 5 – Gedicht flat 

Wat was de situatie?
Tegenover het wooncomplex is een kale betonnen muur van een flat.
Deelnemers van de workshop uitten hun wens om hun gedicht aan deze flat te zien.
Hiervoor hebben we handtekeningen verzameld om het draagvlak hiervoor aan te tonen.
De bewoners buiten krijgen met dit gedicht zo een inkijkje in de flat zonder de bewoners direct te confronteren.

Resultaat van interventie?
In oktober 2021  is het gedicht van de Parana en de Patagonie bewoners verenigd op de kopse kant van de flat.
Mirza Celovic was de dichter van de woorden die bewoners van Patagoniedreef gaven in ruil voor een ijsje van  de (biologische) ijscofiets van Mitros!
Zowel het wijkbureau als Mitros hebben bijgedragen aan dit voor, door en met bewoners-initiatief.
Zie hier de uitzending van U in de Wijk:  Een roos geplant in beton

Fase 1 – Audiotour

Wat was de situatie?
Na zeven jaar klachten van bewoners van overlast door leerlingen en veelvuldige fysieke ingrepen om groepen uit elkaar te houden, werd AllOne uitgenodigd haar methode toe te passen.

Resultaat van interventie?
Na een ‘self empowerment traject’ op school, hebben de leerlingen de bewoners geïnterviewd over ‘kattenkwaad’ als onschuldige vorm van overlast. Dit is een audiotour geworden die nu nog gelopen kan worden in de wijk. 
Om het in kosten-baten terug te brengen: klik hier voor
impactmeting Sociaal-artistieke interventie

Fase 2 – Bewoners

Wat was de situatie?
Bewoners van Blokhoeve wensten meer groen en meer activiteiten.

Resultaat van interventie?
Door een buurtonderzoek te doen en events te organiseren, ontdekten we sleutelfiguren met hun passies. Die hebben we versterkt en gefaciliteerd om de wijk verder te verbinden nadat wij weg zijn.

Fase 3 – Plant-een-Bak 

Wat was de situatie?
Opgedane kennis van de wijk liet zien dat bewoners van deze wijk hun eigen netwerken hebben. Wel hebben ze behoefte aan fysieke faciliteiten en afwisseling

Resultaat van interventie?
Met de sleutelfiguren hebben we een ‘groene route’ gemaakt die bewandeld kan worden door (groot)ouders en andere voorbijgangers in hun eigen tijd.

‘Regelmatig zien we in onze wooncomplexen dat bewoners langs elkaar heen leven en veelal op zichzelf zijn. AllOne draagt bij aan het leggen van verbindingen tussen bewoners en doet dat op een creatieve, speelse wijze. Op zo’n manier dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buren, leefomgeving en wooncomplex.

Met het project ‘Paranadreef – Meer kleur binnen de (voor)deur’ zorgt AllOne ervoor dat de sociale binding tussen de verschillende doelgroepen wordt vergroot en de bewoners in hun kracht worden gezet. Dit doen zij o.a. door samen gedichten te maken en te tonen in het wooncomplex. Als woningcorporatie ondersteunen wij deze werkwijze en werken we daar graag aan mee.

(Susan ter Bekke – adviseur Leefomgeving Utrecht Portaal)

Afgeronde Projecten

nimble_asset_2-e1568201934492

Creatieve coaching: jongeren / jeugd

Wat was de situatie? De kinderen zaten veel op elkaar te vitten, waren gestrest

Resultaat van interventie? Met onze danscoach hebben ze een eigen wereldje gecreëerd waardoor ze samen werden gebracht door middel van fantasie, beweging en empathie (Aboe d’Aoud en Nynke)

nimble_asset_klankschalen

“Persoonlijk denk ik dat het traject erg goed zal zijn voor de vrouwen die kampen met veel psychische klachten en erg geïsoleerd  leven. Het traject kan echt iets betekenen voor deze vrouwen, zal zeker bijdragen leveren aan hun isolement, taal, zelfredzaamheid en hun gezondheid. De laagdrempelige manier waarop jullie het aanbieden sluit erg goed aan bij de doelgroep”

(Aicha Zekri, sociaal makelaar Wijk&Co)

nimble_asset_3

Woestijnroos: vrouwen empowerment 

Wat was de situatie? Veel migranten vrouwen zaten met psychosomatische klachten zoals rug- en hoofdpijn waardoor er veel gemedicaliseerd werd.

Resultaat van interventie?  Meer inzicht in wat zij zelf wilden in plaats vanuit sociale druk leidt tot minder fysieke klachten en minder medicatie.

nimble_asset_1
nimble_asset_4

OurStories:  project met nieuwkomers

Wat was de situatie? De vluchtelingen die als ‘gevaar’ werden gezien door een deel van de buurt.

Resultaat van interventie? Door een menselijk gezicht te geven aan deze doelgroep, ontstond er meer begrip en gemeenschappelijke waarden.

nimble_asset_5

‘Ze staan er inderdaad prachtig bij en we krijgen leuke positieve reacties. We krijgen veel bezoekers die de verhalen lezen.’

(Gadiza Bouazani, Buurtteam Kanaleneiland Noord)

nimble_asset_8

Creatieve bewonersonderzoeken

Wat was de situatie? De gemeentes wilden een dieper inzicht krijgen in wat er speelde bij de gekozen doelgroep.

Resultaat van interventie? Door creatieve, speelse onderzoekstechnieken te gebruiken, werden mensen op hun gevoel aangesproken waardoor het antwoord persoonlijker werd.

nimble_asset_13
nimble_asset_6

GedachtenRoutes

Wat was de situatie? Veel groepen in de wijk kenden elkaar niet.

Resultaat van interventie? Door over de gezamenlijke leefomgeving te dichten en dat in de wijk te plaatsen, werd de ontmoeting en het gevoel voor de wijk verduurzaamd.

nimble_asset_11
nimble_asset_12

Lokale vredesfestivals: vrede vieren

Wat was de situatie? Pittige wijken met ieder een eigen problematiek en weinig onderlinge verbinding.

Resultaat van interventie? Iedereen werd uitgenodigd hun eigen vorm van vrede te uiten en dit werd bijeengebracht door een steeds groter wordende krijttekening als symbool van hoe het in een wijk kan zijn met elkaar.

nimble_asset_zing
nimble_asset_artmat-nepal-ACHTER

ArtMat campagnes:

kunst inzetten voor MVO bedrijven

Wat was de situatie? Goede intenties van organisaties werden niet genoeg door het algemeen publiek gezien.

Resultaat van interventie? Door deze goede intenties te koppelen aan kunst, werd het product op informele en directe manier zichtbaar gemaakt.

nimble_asset_artmat-nepal-VOOR