Over ons

AllOne is een sociale onderneming die maatschappelijke vraagstukken  onderzoekt samen met de doelgroepen. 

De kracht van de groep
= de kracht van het individu
=  CREATIVE COMMUNITY BUILDING

Door de verbeeldings- en verbindingskracht van creativiteit en beweging  in te zetten, 
kom je bij de intrinsieke motivaties van jong en oud omdat de verbinding vanuit hart, hoofd  EN  lijf ontstaat.
En op een gelijkwaardige speelse manier = SERIOUS FUN.

Check onze NIEUWSPAGINA voor activiteiten toen en wat nog gaat komen.

Samenwerking en daadkracht zijn essentieel , evenals ieders persoonlijk  potentieel ontdekken en stimuleren.
Zowel voor individuen als organisaties, we houden van co-creatie!

HOE DOEN WE DAT?

  • Door samen met de opdrachtgever en betrokkenen het probleem te onderzoeken en plan van aanpak uit te zetten = co-creatie op alle gebieden
  • Door alle betrokkenen met elkaar in contact te laten komen en uit te dagen met oplossingen te komen
  • Door creativiteit in te zetten omdat dan het gesprek met hoofd én hart wordt gevoerd en out of the box oplossingen ontstaan
  • Door vervolgens samen iets te creëren en terug te brengen in de eigen leefomgeving als herinnering van de ontmoeting = duurzame placemaking en positieve gezondheid
  • Check ALLONE PLAYLIST met voorbeelden uit de praktijk
  • We werken vanuit onze ‘methodiek’:  NEUTRAAL SPEELVELD 

BARBARA DEL COURT KONIG

TARA NATH VAN TRICHT


PER PROJECT bekijken we welke coaches, kunstenaars en andere experts het project nodig heeft

Dus WIJ ZIJN alle samenwerkende professionals, organisaties en bewoners die betrokken zijn = CO-CREATIE !

ORGANISATIESTRUCTUUR

De projecten van AllOne zijn als waterdruppels.
Als ze het water raken, ontstaan er kringen die steeds verder uitvloeien.
Iedereen is onderdeel van het project in meer of mindere mate afhankelijk van we
lke kring.
Een druppel kan kleine of grote kringen creëren net als de schaal
van het project.
Vast staat dat de waterdruppel de omgeving beïnvloedt en erin opgaat.

De waterdruppel is een kleine teamkern.

Daarbinnen kunnen teamleden nauw samenwerken en snel handelen.
Dat is ook de reden waarom AllOne én klein én groot is afhankelijk van wat nodi
g is.
Zo blijven we flexibel en kunnen we inspelen op wat zich voor doet.
Maar wel altijd met de missie van het project als rode draad.

De kringen staan ook voor de samenwerkingen die we graag aangaan.
Altijd vanuit een gedeelde missie en energie en versterkt door elkaars kennis, passie en netwerk.

Ons logo is een visueel voorbeeld van deze filosofie en organisatiestructuur.

Info: Barbara del Court König: 06-16752340 / info@allone.nl

CONCREET VOORBEELD van de druppel en haar kringen, is het project IDENTITEIT
-AllOne hielp AM Landskab bij de ontwerpsessies met jongeren voor het sport- en spelterrein Teenspot.
-Vervolgens werd AllOne gevraagd het openingsfeest met de jongeren te organiseren.
-Op zoek naar lokale partners voor de opening omdat we altijd de buurt willen verbinden,  ontstond een samenwerking met RAUM.
-Samen met RAUM en haar wens voor een Street Art Gallery, werd de muur van Teenspot omgetoverd tot een muurschildering.
-Deze muurschildering werd gemaakt met het creatief voortraject met jongeren over Identiteit als inspiratie.
-Het voortraject bleek zo aan te slaan, dat het de inspiratie werd voor de Caravan Crew
-En het zou zo maar kunnen dat deze waterkringen nog verder uitwaaieren of samenkomen met ‘project rimpels’ elders in het (buiten) land

Check op MAEX hoeveel maatschappelijke waarde omgerekend in euros we waard zijn!